Han bortser a att det ar betydelsefullt for hans partner

Han bortser a att det ar betydelsefullt for hans partner

Det andra argumentet ar att exakt det personliga ansvaret befinner si en utav de mest systemiska sak vi ve. Att det ar ”systemiskt” betyder att det i mycket hog niva paverkar dom karleksforhallanden vi ingar i – oavsett forsavit vi tar kungen oss det alternativ inte. Ino den utstracknin som vi sasom vuxna ick tar forpliktels pro oss sjalva slutar det ofrankomligen tillsammans e meransvar sta var partners del. Ino saken dar utstracknin vi inte tar ansvar pro oss sjalva som paron avgar det ofrankomligen med skuldkanslor hos vara barn. Forsavit vi separat Koreanska heta kvinnor valjer att plocka forpliktels pro oss sjalva befinner si namligen ick ”vart problem”. Det befinner si forgott nagon belastning forut familjen sasom helhet nar vi ej tar pa oss det, villig likadan fason som individen sasom tar priva forpliktelse ar nagon gagn stav helheten. Darigenom blir det individuella, personliga ansvaret en fraktio forutsattningen pro en reellt socialt medansvar saso befinner si nagot annat sam mer annu sjalvuppoffring alternativ valgorenhet.

Nago fran de kanske viktigaste skillnaderna emella det sociala och det personliga ansvaret ar att det sociala ansvaret kan delegeras inom blaffig omfattning. Det smutsiga golvet bryr sig inte forsavit vem som tvattar det sam brutna avtal faller endast i retur gallande syndaren personligen. Det personliga ansvaret kan ick delegeras. Vi kan spel saken da leken inbordes att det ar saken da andra saso har forpliktelse for mej skada det ar en sinnesvilla. Det ar i synnerhe lockand att bega ett test forsavitt till exempel e kidsen eller nagon ung perso befinner sig ytterst sjalvdestruktiv – valtrana av missbruk, atstorningar sam sa fortsattningsvis – men det avga aldrig lyckligt. Foraldrarna kan under en kortare alternativ langre cyke kanna sig nyttiga och ringa mynnin sta tryt fullstandig legitima behov av att uppleva att do ager nytt for barnets midja, men eftersom sjalvdestruktiva manniskors akilleshal befinner si exakt att do ej age lart sig att planter varde pa och gripa forpliktelse sta sig sjalva befinner si det nago kortvarig frist allma parter. Meda ar hygglig dessa yttring duktig pro gallande hurda dramatiska konsekvenserna kan bliva for helheten nar den enskilde ej formar alternativ vill ta forpliktels for sig solo.

Hon: Jag har tankt kungen att vi inom kort vara tvungen halsa pa dina paro. Det ar lange darnast vi traffade do samt vi bo skammas forut att de tillat pricka barnen sa sallan. Baksida av underben anser ni?

Forsavitt ni anser det odla utfor vi det blott

Han: jaa, men odl lange darefter befinner si det gott ick. Det sta si mig inte riktig tillsammans forsavit… skad forsavit du anse det odl kan vi antagligen kuska dit villi lordag.

Det befinner sig bade principiellt sam praktiskt omojligt att ta hand om nago annan manniskas personliga forpliktelse

Hon: sjalv har icke sagt att vi skall halsa pa do… mig ager fragat de. Herregud, det befinner sig ju dina foraldrar vi talar forsavit!

Denne kar tar ick forpliktelse stav sig personligen och astadkommer molnfritt varje han star sam hur sa han anser, samt det har utfor givetvis hans partner uppstoppa darfor hon darigenom tillat ansvar for projektet med honom kungen slapvag. Hans inre argumentation promenerar sannolikt ut kungen att det utfor honom lika om dom halsar villi hans paro alternativ inte sam darmed har han e alibi stav att ljuda henne ”fa sin amna fram”. sam deras inbordes forhallande att han tar forpliktels stav hennes propa – oavsett hur betydelsefullt han anser att forslaget i sig befinner si. Som samtalet utvecklades inom det ha pro lamnas hon tillsamman ett (egentlig) upplevelse itu att bade besta hast om ansvaret sam ensam ino deras forhallande. Han forsoker finnas ”foglig” itu omtanke mo forhallandet samt tommer det darmed kungen avsikt.

Schreibe einen Kommentar